DAN ODVOZA

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
NASELJA U KOJIMA SE VRŠI ODVOZ

Vrijeme polaska

PONEDJELJAK

Održavanje vozila, izvanredni odvoz


UTORAK

Prozor (grad), Mahala, Meopotočje, Pograđe, Krča, Naukovići, Barešići, Gmići, Čališi, Ometala

600 h

SRIJEDA
Lug, Gračanica, Gračac, Trišćani, Ustirama, Rat, Glibe, Menjik, Jurići, Here, Uzdol, Duge, Paljike, Borovnica
700 h
ČETVRTAK
Prozor (grad), Ogoje, Dole, Kovačevo P., Podbor, Ploča, Šlimac, Mluša, Ripci, Šćit, Matkovići i Jaklići (I dio)
600 h
PETAK
Lapsunj, Družinovići, Jaklići (II dio), Rumboci, Varvara i Orašac (svako drugi petak)
700 h
SUBOTA
Prozor, Ometala
600 h
NEDJELJA
Neradni dan