C J E N I K   K O M U N A L N I H   U S L U G A
CIJENA VODE
- Isporučena voda po očitanju potrošnje m3   -  0,83 KM (kućanstva)
- Isporučena voda po očitanju potrošnje m3   -  1,66 KM (ostali potrošači)

CIJENA ODVOZA KOM. OTPADA
   - 1 člana  obitelji 3,00 KM
- 2 i 3 člana  obitelji 5,00 KM
- 4 i više članova  obitelji 7,00 KM
Cjelovit cjenovnik možete preuzeti na linku : cjenik_osnovnih_usluga_usvojen_28.05_.2015-2_cr