• JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor/Rama
  • Ul.Ćire Truhelke bb Prozor/Rama
  • +387 36/771-378
  • ⠀⠀+387 36/771-053
  • jkp.vodograd@hotmail.com (direktor)
  • ⠀⠀vodograd.pravnasluzba@gmail.com (pravna sluzba)
  • ⠀⠀vodograd.racunovodstvo@gmail.com (racunovodstvo)

“VODOGRAD”

Javno komunalno poduzeće Prozor-Rama