OBAVIJEST O ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama obavještava svoje korisnike da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju vode, ista odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10). Izvještaj o ispitivanju vode_

Read more
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko neretvanska županija Javno komunalno poduzeće “VODOGRAD” d.o.o. Prozor-Rama Prozor–Rama, ul. Ć. Truhelke bb, tel/fax: 036 771 053, 771 378, e-mail: vodograd@tel.net.ba Žiro računi : Uni Credit Bank –  3382102200208093 i Hypo Group Bank – 3060350000032011 ID broj : 4227274600003 , PDV-e broj : 22727460000 Ur.broj: 01/1-138-1/24 Prozor-Rama; […]

Read more
OBAVIJEST O ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama obavještava svoje korisnike da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju, ista odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10). Izvještaj o ispitivanju vode

Read more
Javni natječaj za prijem u radni odnos

  OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16,89/18 I 44/22), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ br.4/19, br. 5/20), članka 38.statuta JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama, te Odluke direktora  broj 01/1-83/24 od dana […]

Read more
OBAVIJEST O ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama obavještava svoje korisnike da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju vode ista odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10). Izvještaj o ispitivanju vode

Read more
OBAVIJEST O ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama obavještava svoje korisnike da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju vode ista odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10). Izvještaj o ispitivanju vode

Read more
OBAVIJEST O ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama obavještava svoje korisnike da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju vode ista odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10). Izvještaj o ispitivanju vode

Read more
OBAVIJEST ZA DODJELU “KANTI ZA ŠANK” UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Kante za šank za odlaganje stakla JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama nastavlja sa ulaganjem i brigom o zaštiti okoliša, a prvenstveno brine o smanjenju količina otpada koje se trajno odlažu na deponiju. Glavni prioritet nam je odvojeno sakupljanje ambalažnog i ostalog otpada koji se može ponovno vratiti u proizvodnju. Naš stalni pratilac Ekopak (prvi ovlašteni operater […]

Read more