OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16,89/18 I 44/22), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ br.4/19, br. 5/20), članka 38.statuta JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama, te Odluke direktora  broj 01/1-83/24 od dana 08.03.2024. godine  direktor raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za sljedeća radna mjesta:

  1. Blagajnik -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Integralni tekst Javnog natječaja možete pogledati na službenoj web stranici Društva: https://vodograd-rama.com/, te oglasnim pločama Društva i Službe za zapošljavanje Prozor-Rama.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

javni natječaj (1)

Obrazac za prijavu na javni natječaj