Obavještavaju se korisnici koji se snabdijevaju vodom sa gradskog vodovoda da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju ista odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE