Obavještavaju se korisnici koji se snabdijevaju sa gradskog vodovoda da  prema posljednjoj mikrobiološkoj analizi vode za piće ista odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br.40/10).

Dana 07.02.2023.godine u redovnoj kontroli su uzeti uzorci sa četiri lokacije: Upravna zgrada JKP “Vodograd” doo, česma u OŠ u Ripcima, česma u OŠ u Rumbocima i kamenolom Podbor. U svim analiziranim uzorcima kvaliteta vode je zadovoljavajuća.