Obaviještavaju se korisnici komunalnih usluga koji imaju dospjele, a neizmirene obveze prema JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama, da u što kraćem roku izmire svoje obveze ili da se obrate poduzeću radi dogovora u slučaju sporazumnog plaćanja duga u ratama kako bi izbjegli nepotrebne sudske troškove.

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama