Obaviještavamo cijenjene korisnike da, prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju, voda za piće odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Izvještaj o ispitivanje vode u prilogu.

Izvještaj o ispitivanju vode