Obavještavamo cijenjene korisnike koji se snabdijevaju sa gradskog vodovoda da  prema posljednjem mikrobiološkom ispiotivanju voda za piće odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Izvještaj o ispitivanju vode za piće. Izvještaj o ispitivanju vode vode u prilogu Izvještaj  o ispitivanju vode.

REZULTATI ANALIZE VODE