Obavještavaju se potrošači vode na području grada Prozora, točnije u ulicama K.Tomislava, V.Lukića, Ćire Truhelke, Dive Grabovčeve, Splitska,dio Sinjske i Zagrebačke ulice da će zbog radova na prespajanju vodovoda koji se napaja sa rasteretne komore-bazena „Čukur“ na novi cjevovod ponovno doći do privremnog prekida opskrbe vodom dana 07.10.2022.godine (petak) u periodu od 10,00 sati do 13,00 sati.

Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora.

Molimo za razumjevanje.

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama