JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama obavještava mještane naselja Lug, Gračac i Ustirama da će se odvoz komunalnog otpada predviđen za dan 22.06.2022.godine (srijeda) obaviti dana 24.06.2022.god (petak),a sve zbog tehničkih razloga (kvara na autosmećari) .

Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje!