Obavještavamo cijenjene korisnike da prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju voda za piće odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Izvještaj o ispitivanju vode u prilogu.

iZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE