Javno komunalno poduzeće „VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama, Radna jedinica „ČISTOĆA“, obaviještava korisnike da se zbog tehničkih problema neće vršiti odvoz otpada do daljnjega.

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama, radi na otklanjanju problema.

Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje.

JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama