Javno komunalno poduzeće „VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama, Radna jedinica „ČISTOĆA“, obavIještava korisnike da se zbog neradnog dana 08.09.2020. godine (UTORAK) neće vršiti redovni odvoz komunalnog otpada.

Odvoz komunalnog otpada će se obaviti dan ranije , 07.09.2020.godine ( PONEDJELJAK).

Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje.

JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama