JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama obaviještava svoje korisnike da je prema posljednjem mikrobiološkom ispitivanju vode ista ispravna za piće.

BRWC0B5D75B8D32_000573