Javno komunalno poduzeće „VODOGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama, Radna jedinica „ČISTOĆA“ podsjeća korisnike da je člankom 55. Odluke o komunalnom („Službeni glasnik općine Prozor-Rama br.02/15) strogo zabranjeno bacanja gorećih predmeta (užarenog luga i pepela) u kontejnere za odlaganje komunalnog otpada kao i paljenje otpada, lišća, papira i drugih zapaljivih materijala.
Pored štete koja nastaje gorenjem otpada za prekršitelje je predviđena i novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM  sukladno članku 150. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Prozor-Rama br.02/15)