Dana 16.05.2019.godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama održana je VIII redovita Skupština društva. Na Skupštini je bio sljedeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
 2. Izbor radnih tijela Skupštine.
 1. a)      predsjednika Skupštine
 2. b)      dva ovjerovitelja  zapisnika
 3. Usvajanje godišnjeg izvješća  o poslovanju Društva za 2018.godinu koji uključuje financijsko izvješće sa izvješćem Ovlaštenog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 4. Donošenje Odluke o raspodijeli dobiti društva iz 2018. godine,
 5. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2019.godinu,
 6. Donošenje Odluke o ovlaštenju Uprave društva za izboru ovlaštenog revizora za 2019.godinu,
 7. Razmatranje pitanja i prijedloga vezanih za osnivanje novog javnog poduzeća
 8. Donošenje odluke o osnivanju novog javnog poduzeća sa  imenovanjem direktora
 9. Donošenje Statuta
 10.  Razno.

Skupštini je nazočilo  8 članova drušva, te član uprave društva-direktor Branko Burić,predsjednik nadzornog odbora g.Branko Ivančić, notar g. Dubravko Opijač,  g.Josip Juričić predstavnik općine Prozor-Rama i  g. Darijo Ćališ. Na skupštini je jednoglasno usvojeno godisnjeg izvjesca o poslovanju drustva za 2018.godinu i Plan poslovanja za 2019.godinu, te su jednoglasno donesene sljedeće odluke: Odluka o raspodjeli dobiti drustva za 2018.godinu,Odluka o ovlaštenju Uprave društva za izbor ovlaštenog revizora za 2019.godinu,Odluka o osnivanju novog javnog poduzeća sa  imenovanjem direktora i Statut.

Odlukom o osnivanju novog poduzeća osnovano je javno poduzeće koje će obavljati poslove građevinske djelatnosti. Poduzeće će poslovati pod nazivom” KOMGRAD ” d.o.o.  Prozor-Rama, a za direktora poduzeća imenovan je g. Darijo Ćališ, mag.građevinarstva.

Zasjedanje skupštine završeno je u 13,20 sati.

ati