OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA 2018.GODINU

 

Ugovorno tijelo: JKP „Vodograd“ doo Prozor-Rama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
R.

b r.

Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka i br.obavješte nja o dodjeli ugovora sa portala JN Podaci o

dobavljaču/dobavljač ima u okvirnom sporazumu

Osnovni elementi ugovora/okvir nog sporazuma (Vrijednost,pe riod trajanja/rok

izvršenja/rok plaćanja..

Opis izmjene osnovnih elemenat a ugovora i datum izmjene Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostat ak vrijednosti okvirnog sporazuma Datum

zaključivanja ugovora/okvir nog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvir nog sporazuma i ukupna

utrošena

vrijednost

Napomena
1. Nabava usluge održavanja kompjuterske opreme 50320000-4 Izravni sporazum SmartSoft doo Prozor ID.br. 4227537380003 Vrijednost ugovora 4.200,00 KM

bez PDV-a

    02.02.2018.  
2. Nabava obrazaca/ tiskanica-računa

22458000-5

Izravni sporazum SmartSoft doo Prozor ID.br. 4227537380003 Vrijednost ugovora 3.000,00 KM

bez PDV-a

    02.02.2018.  
3. Usluge pranja vozila

50112300-6

Izravni sporazum OR „ Amir“ doo Prozor ID.br. 4327096990000 Vrijednost ugovora 1.980,00 KM

bez PDV-a

    12.02.2018  
4. Vulkanizerske usluge

50116500-6

Izravni sporazum „Vulkan Servis“ Prozor ID.br. 4328286040004 Vrijednost ugovora 6.000,00 KM

bez PDV-a

    13.02.2018  
5. Knjigovodstvene usluge 79211100-7 Izravni sporazum T-KONTO doo Prozor ID.br. 4227669530004 Vrijednost ugovora 2.400,00 KM

bez PDV-a

    16.02.2018.    
6. Geodetske usluge 71355000-1 Izravni sporazum PLAN d.o.o. Prozor ID.br. 42271530500006 Vrijednost ugovora 4.701,20 KM

bez PDV-a

    19.03.2018    
7. Nabava sadnica

03451100-7

Izravni sporazum Fruit&Flowers-Mili d.o.o. Kiseljak

ID.br. 423661080000-7

Vrijednost ugovora 4.770,00 KM

bez PDV-a

    03.04.2018    
8. Nabava uredskog materijala 30192000-1 Izravni sporazum TR KNJIGA Prozor- Rama, ID.br.432827551009 Vrijednost ugovora 3.746,80 KM

bez PDV-a

    10.04.2018    
9. Revizorske usluge Izravni sporazum Revizija K&P d.o.o. Mostar ID.br. 4227678100004 Vrijednost ugovora 4.000,00 KM

bez PDV-a

    30.04.2018.    
10. Nabava elektro materijala 31210000-1 Izravni sporazum ENERGO d.o.o. Prozor-Rama ID.br. 4227782770003 Vrijednost ugovora 3.362,17 KM

bez PDV-a

    18.05.2018.    
11. Okvir za izdavanje činidbenih garancija u vrijednosti do 300.000,00 KM Konkurentski  zahtjev za dostavu ponuda LOT1 UniCredit Bank d.d. Mostar ID.br. 4227162980008 Vrijednost ugovora 5.320,00 KM

bez PDV-a

    17.07.2018.    
12. Kratkoročni kredit na revolving osnovi u vrijednosti do 60.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda LOT2 UniCredit Bank d.d. Mostar ID.br. 4227162980008 Vrijednost ugovora 2.768,18 KM

bez PDV-a

    17.07.2018.    
13. Nabava vodomjera i rezervnih dijelova za vodomjere

38421100-3

Konkurentski zahtjev ECOINVEST doo

Mostar,ID.br.422747 983001

Vrijednost ugovora 48.187,00 KM

bez PDV-a

    14.08.2018.    
14. Nabava ogrjeva 03413000-8 Izravni sporazum TTL d.o.o. Prozor-Rama ID.br. 42272376600004 Vrijednost ugovora 2.826,45 KM

bez PDV-a

    27.08.2018.    
15. Nabava auto guma 3435110-3 Izravni sporazum VIBAR d.o.o. Široki brijeg ID.br. 4272013930001 Vrijednost ugovora 5.485,39 KM

bez PDV-a

    22.11.2018    
16. Nabava soli za posipanje

44113910-7

Izravni sporazum MACOT SOL d.o.o Mostar ID.br. 4227419000000 Vrijednost ugovora 4.125,00 KM

bez PDV-a

    07.12.2018    

 

 

 

 

U Prozor-Rami, 28.12.2018.god Ur.br.02/1-JN-135/18

JKP „Vodograd“ doo Prozor-Rama

 

__________________________