JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama vrši redovitu analizu vode za piće, koja je i ovaj put dala pozitivne rezultate. Sa bakteriološkog stanovišta voda za piće ODGOVARA odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode.

uzorak1.jpeg

uzorak2.jpeg

uzorak3.jpeg

uzorak4.jpeg

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama