JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama obaviještava korisnike na mogućnost dostave računa za komunalne usluge putem elektronske pošte

Zahtjev za dostavu računa za komunalne usluge putem elektronske pošte može se preuzeti u zgradi JKP „Vodograda“ d.o.o i na web stranici Vodograda. Zahtjev se podnosi osobno, putem pošte ili e-mailom.

Kontakt podaci:
– Web stranica: http://www.vodograd-rama.com
– Telefon br: 036/771- 053
– E-mail: vodograd@tel.net.ba
– Adresa: JKP „Vodograd“ d.o.o. ul. Ć. Truhelke bb, Prozor-Rama

S poštovanjem,
JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama

Zahtjev za dostavu računa e-poštom.doc