Obavijest o odvozu otpada

Javno komunalno poduzeće “VODOGRAD” d.o.o. Prozor-Rama, Radna jedinica “Čistoća” obaviještava korisnike komunalne usluge odvoza komunalnog otpada kojima se otpad odvozi srijedom da  zbog neradnoga dana 15.08.2018. godine (SRIJEDA) neće biti odvoza otpada.

Umjesto navedenoga dana prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obaviti će se dan ranije u UTORAK 14.08.2018.godine , te se mole korisnici da otpad odlože na predviđeno mjesto.

Molimo korisnike komunalne usluge odvoza komunalnog otpada za razumijevanje.