Pretraga
Statistika
Posjeta danas:48
Online korisnika:2
Ukupno posjeta:83520
Footer

Prijava korisnika
Korisnik:
Lozinka:
Obavještavaju se korisnici usluga koji nisu podmirili svoje obveze za iskorištene komunale usluge da su istekli svi rokovi plaćanja ...

Sve troškove zamjene i popravke vodomjera uzrokovane smrzavanjem ...........


Riječ je o samostojećim kantama namijenjenim...
Stranica: 4 od 19