Pretraga
Statistika
Posjeta danas:55
Online korisnika:2
Ukupno posjeta:94776
Footer

Prijava korisnika
Korisnik:
Lozinka:Javno komunalno poduzeće "Vodograd" doo Prozor-Rama, Radna jedinica "ČISTOĆA"...

Obavještavaju se korisnici komunalne usluge vodoopskrbe koji se napajaju sa industrijskog vodovoda

Obaviještavaju se korisnici komunalne usluge vodoopskrbe koji se napajaju...

Obaviještavamo korisnike sa gradskog vodovoda da vodu...

Na temelju odredbi članka 344. Zakona o gospodarskim društvima (“Sl. novine FBiH“ br:23/99, 45/00, 02/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), te članka 23. Statuta Društva JKP “Vodograd“ d.o.o. i Odluke Uprave društva o sazivanju Skupštine društva
Stranica: 10 od 21